Obnovitelný zdroj energie

Ve školní družině se zapojujeme do projektu větrná energie, obnovitelný zdroj energie. I děti ze 3. oddělení si vyrobily větrníčky. Pozorovali jsme, jak lze využít proudění větru k pohonu. Ještě se těšíme na besedu s paní Danou Bobkovou, která nám udělá besedu o mlynářství na kloboucku ve zdejším muzeu.

Bronislava Černá, vychovatelka 3. oddělení školní družiny