Matematický klokan 2021

Každoročně na naší škole probíhá soutěž Matematický klokan. Letos se však netradičně soutěžilo v domácím prostředí, za monitory počítačů, kdy soutěžící měli možnost využít zadání v systému EduPage.  Této nabídky využilo 117 dětí z 1. stupně. V kategorii Cvrček (žáci 2. a 3. tříd) to bylo 68 dětí a v kategorii Klokánek (žáci 4. a 5. tříd) 49 dětí.

Letošní pracovní podmínky nebyly ve všech třídách stejné – někteří řešili s pomocí paní učitelky, v jiné třídě paní učitelce selhala technika, takže tady děti byly odkázány samy na sebe, někde na pomoc přispěchali i rodiče.

Proto i letošní vyhodnocení je netradiční, proběhlo hlavně v rámci jednotlivých tříd.

Zde jsou jednotlivá umístění – PDF.

Mgr. Zita Richtrová

Matematický klokan na 2. stupni 

I žáci 2. stupně řešili koncem března příklady online, tedy doma u svých počítačů.

Za 24 zadaných příkladů, které byly rozděleny podle náročnosti do tří skupin, mohli řešitelé v čase 60 minut získat maximálně 120 bodů.

V kategorii Benjamín (6.+7. roč.) soutěžilo celkem 23 žáků. Nejlepší řešitelé byli tito žáci:

Adam Bravenec (70 bodů), Matěj Hrnčíř (69 b.) ze 7.B a Maxim Svoboda (66 b.) ze 7.A.

Kategorie Kadet je určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Zde se zapojilo celkem 32 žáků. Nejvyšší počet bodů získali Marek Zapletal (70 b.) a Tadeáš Klimeš (66 b.) z 8.B.

Všem zapojeným žákům patří poděkování a pochvala.                              

Určitě se již nyní těší na další ročník této zajímavé soutěže!

Mgr. Miroslava Hečová