Kloboucké zahradnictví

Pan Jiří Pilát z klobouckého zahradnictví, je velký profesionál. Rozumí nejen rostlinám, ale i dětem.

Cílem návštěvy zdejšího zahradnictví bylo podpořit u dětí ze školní družiny vztah k pěstitelství, získání obecného povědomí o povolání zahradníka a práci v zahradnictví,

 rozšířit a upevnit znalosti o rostlinách, se kterými se děti běžně setkávají na zahrádkách a i o živočiších, kteří jsou jejich nedílnou součástí. Projekt naší družiny byl zaměřený jako aktivita, která rozvíjí vědomosti a pozitivní postoj dětí k přírodě.

Květiny a zeleň, to je balzám pro naši duši a dobrou náladu. Rostliny čistí vzduch, lépe se nám dýchá, pomáhají proti stresu. Jejich přítomnost nás ovlivňuje, aniž bychom si to uvědomovali. V zahradnictví najdeme rostliny pro radost i užitek…

A to děti z družiny díky poutavému vyprávění pana Piláta a  prohlídce zahradnictví nyní už moc dobře ví.

Samy si pak sázení pro maminky a babičky vyzkoušely odpoledne v družinách.

vychovatelka školní družiny Černá Bronislava