Den dětí 1. třídy

Den dětí u kaple sv. Barbory  

Slunného počasí 1. června, kdy slaví všechny děti na naší planetě svůj svátek, využili naši prvňáčci spolu se svými tř. učitelkami a asistentkami, a vydali se do přírody. Zde na ně čekalo dopoledne plné soutěží a her.   

První zastávka byla pod klobouckou májí, kde na malé školáky čekaly jejich první úkoly. Ve skupinách plnili pracovní listy, křídami malovali na dlaždice barevné obrázky a zahráli si na honěnou.   

Posilněni svačinami se vydali pod místní kapli sv. Barbory, kde soutěžení pokračovalo. Děti mezi sebou poměřily síly v hodu šiškou na cíl, ve skoku z místa či v běhu. Nakonec se s lesem i kaplí rozloučily tím, že zde společně vystavěly malé domečky pro lesní skřítky.   

Závěrem svátečního dopoledne bylo vyhodnocení jednotlivých soutěží. Každý školák si odnesl některou   

z pěkných odměn.   

Mgr. Ivičičová, Mgr. Ponzerová