ZA POKLADEM U KŘIVÉ LÍPY

Projektový den 3. tříd

V morkůvském lese kdysi stával hrad. Podle pověstí v jeho sklepeních, která sahají až ke křivé lípě, byl ukrytý poklad.  

My jsme se vydali tento poklad hledat.  

Abychom se ubránili strašidlům, o kterých jsme se dozvěděli od paní J. Filáskové v místní knihovně, jsme si jako první nabrali „šiškovou“ munici a vyzkoušeli hod na cíl. Dále jsme pokračovali přes území bezhlavého rytíře, získali jsme tajnou šifru na loupežnické stezce, opatrně jsme prošli kolem chráněných bylin – třemdavy až k nedalekému nalezišti, kde jsme si vyzkoušeli práci archeologů.  

Dobrodružná cesta končila u lípy.  

Už tam nehledejte, protože poklad jsme našli a vyzvedli. 

Zita Richtrová, Martina Pučálková