Kampaň “Ruku v ruce ke správné hygieně rukou”

Žáci 2. B se účastnili kampaně „Ruku v ruce ke správné hygieně rukou“, kterou pořádal Státní zdravotní ústav v rámci Světového dne hygieny rukou (5. května). Do kampaně se mohli zapojit žáci prvního stupně základních škol prostřednictvím výstavy nebo vytvořením koláže z výtvarných prací na téma hygieny rukou. Naše třída získala v rámci Jihomoravského kraje 2. místo a děti obdržely drobné dárečky a diplomy. 

Marcela Procházková, třídní učitelka