Příjemné odpoledne s paní Danou Bobkovou

Středeční červnové odpoledne jsme vzali děti z družiny za kulturou.

 Jsou sice malí, ale svět kolem sebe vnímají o to silněji. Mlynářství na Kloboucku je hodně zajímavé, především z historického hlediska.  V družině se po celý rok zapojujeme do projektu iKAP JM II, který nám byl schválen. Jedním z témat bylo, aby si děti uvědomily význam větrné energie, která využívá proudění větru k pohonu.

Tomuto jsme se již věnovali v uplynulých měsících. Proto bylo příjemným zpestřením se i touto formou dozvědět další zajímavosti z historie. Nejen to, že dříve se využívala větrná energie k mletí obilí, ale také lisování oleje ze semen nebo pohonu strojů.

Z návštěvy zdejšího muzea si děti odnesly tolik zážitků, že si budou mít ještě hodně dlouho o čem povídat. Prováděla nás velmi hodná a příjemná paní Dana Bobková, která také celý život pracovala s dětmi. Bylo to na jejím profesionálním přístupu znát. Bylo vidět, že ji to opravdu baví. Hned při vstupu nás přivítala v dobovém oblečení a okamžitě děti vtáhla do dob minulých. Nejen do historie větrných mlýnů a jejich obyvatel…

V další části muzea seznámila paní Dana Bobková děti s užíváním různého historického zemědělského nářadí, jeho podrobný popis a způsob, jak se užívalo.

Protože je dlouholetou kronikářkou naší obce, má přehled o současnosti i minulosti a její znalosti jsou obrovským přínosem pro obec, ale především pro všechny budoucí generace.

Za tuto její práci i za příjemné odpoledne v muzeu jí patří velké poděkování.

Vychovatelka školní družiny Bronislava Černá