Myslivec

V družině jsme chtěly posílit u dětí vztah k přírodě, uvědomit si práci myslivců.

Proto jsme si pozvaly na návštěvu pana Stanislava Piláta, myslivce, kynologa.

Ten nám předvedl ukázku se svým loveckým, cvičeným psem. Zúčastňuje se s ním soutěží, kde dosahuje výborných výsledků. Předvedl nám, jak pejsek reaguje na jeho povely, jak umí najít schovaný mobil, přinést těžké paroží a dokonce tašku …

Vysvětlil, jakou úlohu v přírodě myslivec plní. Myslivec je takový ochránce přírody. Chránit neznamená jen brát, ale hlavně dávat a starat se o živočichy a přírodu.

Děti byly z přednášky i ukázek nadšené. Nebylo to jen pasivní naslouchání, ale pan Stanislav Pilát diskutoval, předváděl, vyprávěl, vlídně a trpělivě odpovídal na zvídavé otázky dětí, měl charismatický a profesionální projev.

Už se moc těšíme na další příjemné setkání.

vychovatelka školní družiny Černá Bronislava