Zvířátka na statku

Ve čtvrtek 24. 6. se naši prvňáčci spolu se svými učitelkami a asistentkami vydali na malý výlet do nedalekého statku v Kloboukách u Brna, kde je již netrpělivě vyhlížela paní Bláhová se svými psy. Po příchodu na statek se děti dozvěděly, co vše je dnes dopoledne čeká. A nebylo toho málo! Nejprve se malí školáci postupně seznámili s jednotlivými hospodářskými zvířaty. Zopakovali si správné pojmenování samců, samic a mláďat jednotlivých zvířat. Dozvěděli se také, čím se které zvíře živí, jak se o ně musí pečovat a pro co ho lidé chovají.  Během prohlídky chlévů a stájí děti viděly krávy, býky, telata, ovce, berany, jehňata, prasnice a jejich selata, kozy a kůzlata, koně, kohouty se slepicemi a králíky, které si děti mohly pohladit nebo dokonce i pochovat. Mezi již zmíněnou drůbeží, se procházel páv, který se před dětmi předvedl v celé své kráse, když rozevřel svůj nádherný ocas plný barevných per.

Na závěr pro nás bylo připraveno malé překvapení. Paní Bláhová nám ukázala malého kolouška, kterého se podařilo zachránit při senoseči.                                                                        

Následující den ve škole si děti ještě včerejší výlet připomněly. Povídaly si o tom, co vše na statku viděly, a vyzkoušely si, co si ze získaných vědomostí pamatují. Po rozdělení do skupinek společně vypracovaly pracovní listy k tomuto tématu. Po zdárném splnění úkolů si školáci nakreslili zvířátko, které je při včerejší návštěvě na statku nejvíce zaujalo.                                                                    

Obrázky i úkoly  na pracovních listech od dětí byly velmi zdařilé. Bylo z nich zřejmé, že se dětem včerejší výlet líbil a že si z něho odnesly mnoho nových poznatků a pěkné zážitky.  

Mgr. Ponzerová, Mgr. Ivičičová