Svátek Země

I naše planeta má svátek.
Každý rok dne 22.4 je celosvětově slaven jako den naší planety – DEN ZEMĚ.
Po celém světě je vnímán jako příležitost ke konání ekologických akcí, snažících se všem věkovým skupinám ukázat cestu k přírodě, propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí a seznamovat širokou veřejnost s problematikou negativních vlivů člověka na krajinu a přírodu.
I my v naší školní družině v Kloboukách u Brna podporujeme myšlenky moderního environmentálního hnutí a pro to jsme si tento den náležitě užili. Nejdříve jak se sluší a patří napsaly děti oslavenci své blahopřání, ze kterých si vytvoříme výstavku v družině.

Například:
MILÁ ZEMĚ, MÁM TĚ RÁD, LÍBÍŠ SE MI.
PŘEJI TI K TVÉMU SVÁTKU, ABY LIDÉ CHRÁNILI PŘÍRODU I ZVÍŘATA.
PŘEJI TI, ABY LIDÉ TŘÍDILI ODPAD, NEVÁLČILI A PEČOVALI O TEBE S LÁSKOU.

Dále vychovatelé připravili pro děti na zahradě velkou přírodovědnou poznávací soutěž.
Zde jsou výsledky těch nejlepších:

1. Kategorie (žáci a žákyně 1.tříd)
1. Místo Nikola Svobodová, Alžběta Jakubčíková
    Eva Krajčírová, Eliška Dufková
    Karolína Vojtěšková, Dominik Kováč
2. Místo Roza Kredatusová, Šimon Kocman
    Eliška Jerglová, Simona Zelinková

2. Kategorie (žáci a žákyně 2. tříd)
1. Místo Ondřej Pilát, David Klement
2. Místo Tereza Pokorná, Aneta Novotná, Eva Pažebřuchová
3. Místo Alexandr Troubil, Martin Gratcl, Matěj Gorbačov, Jan Černý

Všichni vítězové obdrželi za svůj výkon krásné diplomy a věcné ceny.

Protože oslavenci se nosí květiny, i my jsme vysadili s dětmi tři stromečky, o které budou děti po celý rok pečovat.

TAK MILÁ PLANETO ZEMĚ, JSME RÁDI, ŽE JSME MOHLI S TEBOU OSLAVIT TVŮJ SVÁTEČNÍ DEN. JEŠTĚ JEDNOU VŠE NEJLEPŠÍ A SKVĚLOU BUDOUCNOST.

Bronislava Černá, vychovatelka školní družiny