Začínáme!

Každý rok jsou děti průběžně v družinách odměňovány – za svoji snahu, úspěchy ve hrách, za pěkný výrobek, pomoc kamarádovi, vzorný úklid… důvod k pochvale a odměně se vždycky najde. A abychom nekazily dětské zoubky přemírou cukrovinek. Každé oddělení má svoji nástěnku s celoroční soutěží. Zde má každé dítě své vybarvovací místečko, kam si chodí na pokyn vychovatelky za odměnu vybarvit čtvereček/políčko. Na prvních deset snaživců, kteří budou mít na konci května nejvíce čtverečků, čekají pěkné ceny.
Motiv soutěže – jaké tvory či postavičky budou na nástěnce mít – si volí většinou děti samy, hlasováním.

Letos vybarvují v 1. oddělení různé druhy hadů, v 2. oddělení Šmouly a ve 3. oddělení rybičku „Nema“.