Matematický klokan

Datum konání: čtvrtek 18. března 2010
Účast : 48 dětí
Zodpovídající pedagog: Mgr. Richtrová Zita

kategorie CVRČEK ( 2. a 3. třída)
1. místo: Tošerová Kateřina 3. A
2. místo: Vodák Jakub 2. A
3. místo: Holásková Karolína 2. A

kategorie KLOKÁNEK ( 4. a 5. třída)
1. místo: Kvartová Iveta 5. B
2. místo: Dunajová Michaela 4. A
3. místo: Gavlík Pavel 4. A

Vyhodnocení proběhlo ve čtvrtek 25. března. Vítězové obdrželi diplomy a drobné ceny.

BLAHOPŘEJEME !!