O nejkulaťoulinkatější housenku

Třída 9.A pod vedením třídní učitelky Ivany Kozmanové si velmi zodpovědně připravila v nedalekém lesíku dopoledne plné úkolů pro děti z druhé třídy. Prověřovali tak vědomosti a dovednosti, které druháci získávali ve škole během celého roku.
A jaké úkoly to byly?
Děti nadšeně řešily na stanovištích otázky z matematiky, českého jazyka, přírodovědy. Dokazovaly své znalosti v oblasti zdravovědy a první pomoci, či silniční dopravy. Nechybělo ani prověřování fyzické zdatnosti a zručnosti.Všechny správné odpovědi doplňovaly do papírové housenky. A vítězové? Sabka Hladká, Filip Caturegli a Barča Filipi. 
Gratulujeme!