Recitační soutěž

V úterý 9. 2.2016 proběhla na naší škole již tradiční recitační soutěž, která se letos konala v prostorách 3. oddělení školní družiny. Tématem letošní soutěže byly bajky. Již před zahájením samotné soutěže se družina plnila nedočkavými diváky z řad kamarádů soutěžících, ale také maminek některých dětí. Před družinou se nervózně procházeli soutěžící a ještě si rychle opakovali své texty. V 13.00 hodin byla soutěž zahájena. Výkony 28 soutěžících z 1. – 5. ročníků hodnotila porota složená z učitelek jednotlivých ročníků a češtinářek z pátých ročníků. Celkem to bylo 9 porotkyň, z nichž se každá zdržela hodnocení v případě své třídy.

Velkou odvahu a velmi pěkné výkony předvedli letošní prvňáčci, kteří soutěžili v 0. kategorii a všichni si zaslouženě odnesli diplom, knihu a sladkou odměnu za jednotlivá místa. Byly to tyto děti:
1. Natálie Knollová a Mariana Trlicová z 1. A
2. Katrin Foretníková z 1. A, Vanda Valíčková z 1. B
3. Adéla Krupicová a Andrej Fedynjak z 1. B

V 1. kategorii společně soutěžili žáci 2. a 3. ročníků. Zde porota vyhodnotila výkony těchto dětí:
1. Tereza Pokorná z 3. třídy
2. Alena Bobková z 2. A, Anna Káčerová z 2. B
3. Aneta Káňová z 2. A

Nejostřílenějšími recitátory byli hlavně žáci 5. ročníků, na jejichž výkonech už bylo znát, že na ně si nějaká tréma z poroty či diváků nepřijde. Měli společnou kategorii se čtvrťáky a byla to také nejsilněji zastoupená kategorie co do počtu soutěžících. Mezi nimi porota rozhodla takto.
1. Šimon Jakubčík z 5. B
2. Edwin Josef Štromajer z 5. B, Elen Foretníková z 5. A
3. Gabriela Vránová z 4. A, Tereza Huková z 4. B

Všem soutěžícím děkujeme za jejich výkony, paní učitelkám za hodnocení dětí a všichni společně se už těšíme na příští ročník recitační soutěže.