Soutěže

Naši páťáci základní školy v Kloboukách u Brna byli i v tomto pololetí úspěšní ve školních,
oblastních, okresních i mezinárodních soutěžích.

Výčet akcí a umístění:
1) Kloboucká pětka (oblastní vědomostní soutěž pro žáky pátých tříd)
1.místo Dufková Alžběta
               Špaček Štěpán
               Lesovský Tadeáš

2) Oblastní soutěž v plavání
• 1. místo *Lucie Dofková
• 2.místo *Lenka Šimberová

3) Školní soutěž v recitaci
• 1.místo *Lukáš Skácelík
• 2.místo *Zuzana Regina Fantová
• 3.místo *Tereza Adamová

4) Oblastní kolo v recitaci
• 3.místo *Lukáš Skácelík

5) Mezinárodní matematická soutěž “Klokan“
• 1.místo *Cyril Hrodek…….zisk plného počtu bodů

6) Školní kolo matematické soutěže “Klokan“
• 2.místo *Robin Geisselraiter
• 3.místo *Štěpán Špaček

7) Oblastní soutěž ve psaní
• 3.místo *Tereza Strouhalová
• 4.místo *Tadeáš Lesovský

8) Okresní kolo v matematické olympiádě
• 1.místo *Cyril Hrodek
• 9.místo *Štěpán Štěpán

9) Okrskové kolo soutěže dopravní výchovy
• 3.místo * Eliška Gavlíková
                * Alžběta Dufková
                *Štěpán Špaček
                *Petr Svoboda

10) Okrsková soutěž ve vybíjené
• 5.místo *smíšené družstvo

11) Školní poznávací a vědomostní soutěž „DEN ZEMĚ“
• 1.místo * Tadeáš Lesovský
                 * Zuzana Regina Fantová
                 *Sabina Líznarová
                 *Ivana Krapková
                 *Lucie Dofková

12) Vědomostní přírodovědná soutěž „Zlatá včela“
• Účastníci *Tomáš Richtr

*Veronica Garufi

13) Školní soutěž v jarní výzdobě třídy umístění na 2.místě

14) Okresní výtvarná soutěž na téma „Ladův rok v leporelu……. doposud čekáme na vyhodnocení

15) Školní kolo ve sběru šípků

16) umístění třídy na 3. místě
• 2.místo *Alžběta Dufková

Všichni zúčastnění žáci si zaslouží velkou pochvalu a uznání nejenom za dosažené výsledky, ale především za aktivitu, spolupráci a přátelství.
Pátý ročník končí a děti se už po společně prožitých pěti letech více v lavicích v tomto složení nesejdou. Ráda bych tímto všem svým svěřencům popřála do budoucnosti i do života hodně osobních i studijních úspěchů.

Bronislava Černá, třídní učitelka