Roušky i ve třídách – platí od pátku 18. 9. 2020

  • Používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení – ve třídách, při vyučování
  • Platí pro 2.stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
  • Výjimku mají
    • žáci a pedagogičtí pracovníci 1. stupně základní školy
    • vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
  • Důrazné doporučení k zákazu školních hromadných akcí, školní soutěže, koncerty apod.

Každý žák musí mít min. dvě roušky, aby si je mohl při zvlhčení vyměnit, a igelitový sáček na uložení použité roušky.

Ve škole dodržujeme zásadu 3R – ruce, roušky, rozestupy.