Projektový den 5. tříd

„Po lvích stopách“

V rámci poznávání minulosti naší vlasti se žáci pátých ročníků zúčastnili projektového dne o historii našeho městečka. Prostřednictvím živých postav se seznámili s významnými osobnostmi Klobouk. U kostela sv. Vavřince je přivítal Lev z Klobouk, díky němuž byl ve 13. století postaven dřevěný kostelík a tvrz. Před zámkem je čekal opat ze zábrdovického kláštera, rytíř Neuwall a baronka Mittisová. Ta jakožto poslední majitelka panství předala dětem starobylý klíč od zámku s prosbou, aby ho darovaly panu starostovi.

V Ohavě se díky kronikářce děti dozvěděly o tehdejším venkovském životě a na větřáku je čekala mlynářka. Naši pouť zakončil před evangelickým kostelem Tomáš G. Masaryk, který do naší obce jako student jezdil.

Zbývalo navštívit pana starostu a předat zmiňovaný klíč od paní baronky. Setkání v zámecké pracovně a povídání si s panem Volkem děti velmi ocenily. Vážíme si času, který nám pan starosta věnoval.

Nabyté informace poté žáci aplikovali v další části tohoto programu, kdy zábavnou formou řešili pracovní listy. Shrnutím byla tvorba časové osy o historii našeho městečka.

Poděkování patří paní Daně Bobkové, která se postarala o historická fakta a realizaci programu, paní Terezii Ondrové a studentům gymnázia, kteří sehráli živé postavy. Akce se díky výborné spolupráci s muzeem zdařila.