Přírodovědně bádáme

Z volitelných předmětů si 14 z osmáků vybralo přírodovědné bádání. Naším prvním projektem byl výzkum v oblasti bakterií jako původně zoonóz (nemocí přenosných ze zvířat na člověka). Tvořili jsme prezentace. Paní učitelka byla z některých tak nadšená, že je prostě „musela“ předvést i široké veřejnosti. Snad Vás zaujmou a budou se líbit.