Uzavření školy od 15. února 2021 pro prezenční výuku

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 67 odst. 1 a věcně příslušný dle § 82 odst. 2 písm. a) a písm. I) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodla v řízení podle § 67 odst. 1 ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

S účinností ode dne ústního vyhlášení tohoto rozhodnutí, tj. ode dne 15.02.2021 do odvolání

podrobuji

právnickou osobu – Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace, sídlem Vinařská 719/29, 691 72 Klobouky u Brna, IČO: 48452688 (dále také „účastník řízení“), protiepidemickému opatření v ohnisku nákazy infekčním onemocněním COVID-19 podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., spočívajícímu v uzavření základní školy na adrese Vinařská 719/29, 691 72 Klobouky u Brna, jejichž činnost vykonává účastník řízení.

Od pondělí 15. února 2021 bude probíhat výuka ve všech ročnících ZŠ distanční formou.

1) ŠKOLNÍ DRUŽINA

  • provoz přerušen

2) ŠKOLNÍ KLUB A KROUŽKY

  • provoz přerušen

3) ŠKOLNÍ JÍDELNA

  • žákům 1. a 2. ročníku bude oběd od 15. 2. 2021 automaticky odhlášen
  • žáci na distančním vzdělávání si mohou obědy objednat a vyzvednout do jídlonosičů. Do jídelny vstupují zadním vchodem. Výdej probíhá od 10:45 do 11:15.

4) OŠETŘOVNÉ

V případě dalších změn budete informováni.
Ing. Jana Králová, ředitelka školy