Z volitelných předmětů si 14 z osmáků vybralo přírodovědné bádání. Naším prvním projektem byl výzkum v oblasti bakterií jako původně zoonóz (nemocí přenosných ze zvířat na člověka). Tvořili jsme prezentace. Paní učitelka byla […]

Přírodovědně bádámeČíst více »